Leger kan de kleren krijgen

Op woensdag 16 april vond in Den Haag de officiële aftrap plaats van de nationale kledinginzamelactie van het Leger des Heils. Directeur Bert Sprokkereef verwelkomde Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) op het Plein, waar zij een notitie presenteerde over textielinzameling. Veel burgers weten niet hoe ze kleding kunnen
inleveren en zo verdwijnt er jaarlijks nog 135 miljoen kilo textiel bij het restafval. Het Leger des Heils wil met de campagne ‘het Leger kan de kleren krijgen!’ aandacht vragen voor hergebruik van textiel. De actie duurt tot 20 mei. In heel Nederland staan
containers en Rebox-inzameldozen waarin je kleding, textiel en schoenen kan achterlaten. Het recyclen van deze spullen betekent een grote hulp voor mensen die het hard nodig hebben én voor het milieu.