Den Haag biedt Perspektywa

Op 2 april is het Leger des Heils gestart met kortdurende opvang van dakloze mensen uit Oost-Europa, met als doel terugkeer naar land van herkomst. Dit programma wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Barka en Stichting Den Haag Midden Europa.

In Den Haag verblijft een groot aantal arbeidsmigranten uit Polen en overige EU-landen. Een minderheid van ongeveer tweehonderd personen lukt het niet zich in Den Haag staande te houden en raakt dakloos. Arjen Visser, manager bij het Leger des Heils: ”Door verlies van werk stopt vaak ook het onderdak. Sommige arbeidsmigranten durven niet terug uit angst voor gezichtsverlies bij familie, anderen hadden soms al verslavings- of psychische problemen waardoor ze dakloos zijn geworden.”

Het programma ‘Perspektywa’ (Pools voor ‘perspectief’) heeft als doel deze migranten weer een humaan verblijf in het land van herkomst te laten opbouwen. Het Leger des Heils in Den Haag voorziet in de opvang (bed, bad, brood) en de terugkeerbegeleiding wordt gedaan door Stichting Barka. Perspektywa wordt één jaar als proef uitgevoerd met ondersteuning van de gemeente Den Haag.

 

Nachtopvang dicht

De dakloze Oost-Europeanen die meedoen aan ‘Perspektywa’ worden opgevangen op de locatie aan de Binckhorstlaan waar de nachtopvang van het Leger des Heils zat. De reguliere cliënten van de nachtopvang worden vanaf 2 april naar de nachtopvang van de Kessler Stichting doorverwezen. Dit leidt tot veel onrust bij de daklozen die vaak bewust voor de nacht opvang van het Leger des Heils kozen. “Omdat de nachtopvang van het Leger des Heils kleinschaliger en dus persoonlijker is dan de Kessler Stichting”, weet Joy Falkena van het Straat Consulaat, de belangenorganisatie voor dak- en thuislozen. “Wij vinden bovendien dat daklozen eigenlijk wel wat te kiezen zouden mogen hebben. Nu is er maar één aanbieder van nachtopvang in Den Haag. Als je wordt geschorst, kun je nergens meer heen. Het is ook allemaal erg op het laatste moment gecommuniceerd met de mensen. Er is daardoor veel verwarring.”

Het baart Falkena ook zorgen dat er per saldo minder bedden over blijven. “Per dag worden er gemiddeld vijftien mensen geweigerd bij het passanten verblijf van de Kessler en de nacht opvang van het Leger samen, omdat ze nu al te weinig plek hebben. En dat terwijl er door de crisis juist daklozen bij komen. Bij het Leger des Heils gaan ze er vanuit dat er geen mensen op straat komen te staan door de sluiting van de nachtopvang. “Elke cliënt uit onze nachtopvang heeft een gesprek gehad met iemand van het Centraal Coördinatie Punt (CCP) erbij en is door ons persoonlijk overgedragen aan de Kessler Stichting”, aldus Femke Kemink, woordvoerder van het Leger des Heils. Kemink voegt nog toe dat het niet de keuze van het Leger des Heils is geweest om de nachtopvang te sluiten. “Dat is door de gemeente besloten op basis van hun inschattingen over de ontwikkelingen.”