Roemeense vriendin

Beste redactie,

Mijn Roemeense vriendin verkoopt het Haags Straatnieuws bij het winkelcentrum waar ik ook altijd mijn boodschappen doe. Het toeval wil, dat ik redelijk goed Roemeens spreek. Daardoor kan ik wat met haar praten. (Ik ben bijna 68 jaar.)

Sinds de uitzending van Radar is er flinke beroering in de Roemeense gelederen ontstaan. Ik durf te zeggen dat het de doodsteek voor de Roemeense straatkrant verkoopsters is geweest. De inkomsten zijn naar vrijwel nul gedaald. Tel daar de crisis in dit land nog eens bij, dan weet je het wel.

Nu is er grote onrust ontstaan over het opheffen in januari 2012 van het Straatnieuws c.q. het verbod voor Roemeense mensen de krant nog langer te mogen verkopen. In de laatste krant, die tot 11 januari verkoopbaar is, lees ik dat daar volgens mij geen sprake van is.

Wilt u zo vriendelijk zijn om mij meer duidelijkheid te geven?

Met vriendelijke groet,

Ad Kop

 

Beste Ad,

Bedankt voor je mail. Ik kan je gelukkig geruststellen: Haags Straatnieuws stelt geen restricties aan de verkopers. Iedereen mag Haags Straatnieuws blijven verkopen! Het kan zijn dat je Roemeense vriendin in de war is met de nieuwe regels bij de maatschappelijke opvang, daar zijn komend jaar geen Moelanders (Midden en Oost Europeanen) meer welkom. Bij ons wel. Wij zijn er zoals altijd voor iedereen die ons nodig heeft.

Vriendelijke groet,

Floor de Booys

Haags Straatnieuws