Toename daklozen ‘zorgelijk’

Zeven partijen hebben het Haagse college om opheldering gevraagd over de toename van het aantal daklozen en het gebrek aan hulpverlening op straat. Dit gebeurde na het meest recente kapstokoverleg, op initiatief van het Straat Consulaat. Hierbij gaan gemeenteraadsleden in gesprek met cliënten en mensen die ervaring hebben met de maatschappelijke opvang of verslavingszorg.

Een half jaar geleden sliepen er nog 95 daklozen in de nachtopvang, nu zijn dat er 185. ‘Buitengewoon zorgelijk,’ vindt GroenLinks fractievertegenwoordiger Mariët Herlé. Op de partijwebsite laat GroenLinks weten: ‘Groot punt van zorg is de opstopping in de nachtopvang en de begeleidings- en woontrajecten waar dak- en thuislozen worden geholpen om weer op eigen benen te staan. Zo is er onvoldoende uitzicht is op een goede toekomst. Door de lange wachttijd voor een betaalbare sociale huurwoning zitten mensen bovendien vaak onnodig lang in een opvangvoorziening. De vrees is dat met de winter in aantocht een tekort aan bedden is in de nachtopvang waardoor daklozen genoodzaakt zijn om buiten te slapen.’ Het zijn naast GroenLinks de partijen PvdA, Haagse Stadspartij, D66, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie/SGP die samen schriftelijke vragen aan het college hebben gesteld.