Straat Consulaat lanceert Babbel-bakfiets

Het Straat Consulaat, een belangenorganisatie voor dak- en thuislozen in Den Haag, lanceert vandaag haar Babbel-bakfiets. De belangenorganisatie gaat de stad in om met mensen op straat het gesprek aan te gaan over dakloosheid. Op deze manier hoopt zij bij te dragen aan een objectief beeld over daklozen.

Het Straat Consulaat gaat met haar Achterban (vrijwilligers die ervaring hebben met dak- en/of thuisloosheid) en de bakfiets gevuld met flesjes ‘spraakwater’, de straat op. De babbel-bakfiets wordt onder andere geïntroduceerd om het stigma dat rust op dakloosheid weg te nemen door mensen een eerlijker beeld te geven van dakloosheid, de samenstelling van deze groep en van ‘onze’ omgang met daklozen. Daarbij zal ook aan mensen worden gevraagd welke onderwerpen zij zelf interessant vinden om met daklozen te bespreken. Verbindingen zijn immers belangrijk, want onbekend maakt onbemind.

Daarnaast wil de belangenorganisatie de bakfiets gaan inzetten om in de winter en zomer respectievelijk soep en water uit te delen, om daklozen van deze noodzakelijkheden te voorzien. Maar ook om met de mensen die buiten slapen in contact te blijven, wat weer de gelegenheid biedt om de buitenslapers te informeren over mogelijkheden die er voor hun zijn.
Het idee van de bakfiets is ontstaan toen het Straat Consulaat willekeurig aan ruim honderd mensen op straat vroeg of ze op de hoogte waren van de regels omtrent de winteropvang bij langdurige kou. Slechts zeven mensen wisten dat de opvang pas geregeld is bij drie dagen aaneen langdurige kou. De overgrote meerderheid verkeerde in de veronderstelling dat de opvang altíjd voor iedere dakloze goed geregeld was. “Er worden beslissingen genomen over dak- en thuislozen, waar de gemiddelde burger echt geen weet van heeft” aldus Joy Falkena, medewerker van Straat Consulaat.

traat Consulaat en Achterban zijn vanaf 16.00 uur te vinden in de Grote Marktstraat in het centrum van Den Haag. Zij zullen hun weg vervolgen richting Spuiplein en Stadhuis. Wil je meepraten of geïnformeerd worden door ervaringsdeskundigen, kom dan langs voor een flesje ‘spraakwater’!